Detaily genové banky

Republican Unitary Enterprise 'Scientific Practical Centre of the National Academy of Sciences of Belarus for Arable Farming'
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
54,103
Zeměpisná délka
28,337
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wheat
202
winter
1
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Triticum spelta
Triticum compactum
Triticum durum
Triticum turgidum
Ostatní
73
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 203 přírůstků je 4.37, s minimálním skóre 4.05 a maximálním skóre 4.45.