Detaily genové banky

Republican Unitary Enterprise 'Scientific Practical Centre of the National Academy of Sciences of Belarus for Arable Farming'
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
54,103
Zeměpisná délka
28,337
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wheat
202
spring
1
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Triticum spelta
Triticum compactum
Triticum durum
Triticum turgidum
Ostatní
73
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 203 přírůstků je 4.37, s minimálním skóre 4.05 a maximálním skóre 4.45.