Detaily genové banky

Embrapa Gado de Corte
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
-20,25
Zeměpisná délka
-54,4
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
Neurčeno
429
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Panicum
429
Stylosanthes
201
Nejvíce zastoupený Rod
Panicum
Stylosanthes
Nejvíce zastoupené Druhy
Panicum maximum
Stylosanthes guianensis
Stylosanthes capitata
Stylosanthes scabra
Stylosanthes macrocephala
Poslední aktualizace datové průvodky
4 červen 2020
4 říjen 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 630 přírůstků je 3.58, s minimálním skóre 3.25 a maximálním skóre 6.00.