Detaily genové banky

Embrapa Amazônia Oriental
Kód ústavu
BRA018
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
-1.27
Zeměpisná délka
-48.29
Nejvíce zastoupené plodiny
cassava
Neurčeno
739
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Mandioca
549
Cupuacu
192
Hevea
134
Ipecacuanha
68
Não informado
62
Ostatní
283
Nejvíce zastoupený Rod
Manihot
Theobroma
Hevea
Derris
Psychotria
Ostatní
248
Nejvíce zastoupené Druhy
Manihot esculenta
Theobroma grandiflorum
Hevea sp.
Psychotria ipecacuanha
Derris urucu
Ostatní
283
Poslední aktualizace datové průvodky
4 October 2019
11 April 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
1000
750
500
250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 1,288 přírůstků je 3.86, s minimálním skóre 2.25 a maximálním skóre 5.70.