Detaily genové banky

Embrapa Pecuária Sudeste
Kód ústavu
BRA019
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
-31,17
Zeměpisná délka
-54,06
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Paspalum
424
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Paspalum
Nejvíce zastoupené Druhy
Paspalum plicatulum
Paspalum notatum
Paspalum lenticulare
Paspalum compressifolium
Paspalum atratum
Ostatní
250
Poslední aktualizace datové průvodky
4 February 2020
4 October 2019
27 November 2018
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 425 přírůstků je 3.81, s minimálním skóre 2.40 a maximálním skóre 5.80.