Detaily genové banky

Embrapa Florestas
Kód ústavu
BRA190
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
-25.3217
Zeměpisná délka
-49.1596
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Pinho-do-parana
246
Grevillea
119
Não informado
61
Espinheira-santa
44
Cipreste
43
Ostatní
65
Nejvíce zastoupený Rod
Araucaria
Grevillea
Ocotea
Maytenus
Cupressus
Ostatní
65
Nejvíce zastoupené Druhy
Araucaria angustifolia
Grevillea robusta
Ocotea porosa
Maytenus ilicifolia
Cupressus lusitanica
Ostatní
65
Poslední aktualizace datové průvodky
4 October 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 578 přírůstků je 4.05, s minimálním skóre 3.65 a maximálním skóre 4.20.