Detaily genové banky

Embrapa Pantanal
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
-19,0194
Zeměpisná délka
-57,6571
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
Neurčeno
55
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Grama-do-cerrado
55
Paspalum
36
Nejvíce zastoupený Rod
Mesosetum
Paspalum
Nejvíce zastoupené Druhy
Mesosetum chaseae
Paspalum oteroi
Poslední aktualizace datové průvodky
4 October 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 91 přírůstků je 3.40, s minimálním skóre 3.40 a maximálním skóre 3.40.