Detaily genové banky

Association de l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne
Kód ústavu
Typ
Private
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46,3
Zeměpisná délka
6,24
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
145
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple
77
pear
44
sweet cherry tree
31
sweet cherry
26
pear tree
23
Ostatní
21
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Malus
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus cerasus
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 222 přírůstků je 4.28, s minimálním skóre 4.05 a maximálním skóre 7.75.