Detaily genové banky

FRUCTUS, Association Suisse pour la Sauvegarde du Patrimoine Fruitier
Kód ústavu
Typ
Private
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47
Zeměpisná délka
8
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
1 611
Nejvíce zastoupené názvy plodin
sweet cherry
576
apple
517
walnut tree
355
sweet cherry tree
245
plum tree
189
Ostatní
86
Neurčeno
160
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Malus
Juglans
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Prunus avium
Malus domestica
Juglans regia
Prunus domestica
Pyrus communis
Ostatní
9
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,128 přírůstků je 5.15, s minimálním skóre 3.45 a maximálním skóre 8.10.