Detaily genové banky

Forum Doracher
Kód ústavu
Typ
Private
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47,46458
Zeměpisná délka
8,08395
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
200
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple
593
pear
110
pear tree
90
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Pyrus communis
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 793 přírůstků je 4.24, s minimálním skóre 3.60 a maximálním skóre 4.50.