Detaily genové banky

Verein Rheintaler Ribelmais
Kód ústavu
Typ
Private
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47,232152
Zeměpisná délka
9,492133
Nejvíce zastoupené plodiny
maize
Nejvíce zastoupené názvy plodin
maize
63
Nejvíce zastoupený Rod
Zea
Nejvíce zastoupené Druhy
Zea mais
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 63 přírůstků je 5.72, s minimálním skóre 5.05 a maximálním skóre 6.55.