Detaily genové banky

Station de Recherche Marc Delorme, Centre National de Recherches Agronomiques
Kód ústavu
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené plodiny
coconut
Nejvíce zastoupené názvy plodin
coconut
147
Nejvíce zastoupený Rod
Cocos
Nejvíce zastoupené Druhy
Cocos nucifera
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 147 přírůstků je 3.94, s minimálním skóre 3.70 a maximálním skóre 4.15.