Detaily genové banky

Stadt Witzenhausen
Kód ústavu
DEU613
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
51,342261
Zeměpisná délka
9,858134
Nejvíce zastoupené názvy plodin
s
31
sauerkirsche
2
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Nejvíce zastoupené Druhy
Prunus avium
Prunus cerasus
Poslední aktualizace datové průvodky
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 33 přírůstků je 4.12, s minimálním skóre 3.55 a maximálním skóre 4.35.