Detaily genové banky

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt
Umístění
Zeměpisná šířka
51,82474
Zeměpisná délka
11,711265
Nejvíce zastoupené názvy plodin
kulturapfel
98
s
60
Kulturbirne
43
sauerkirsche
26
Pflaume
17
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Malus
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus ×domestica
Prunus avium
Pyrus communis
Prunus cerasus
Prunus domestica
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
11 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 244 přírůstků je 4.46, s minimálním skóre 3.50 a maximálním skóre 4.60.