Detaily genové banky

Hans-Joachim Bannier
Kód ústavu
DEU636
Země
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené názvy plodin
kulturapfel
158
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus x domestica
Poslední aktualizace datové průvodky
26 September 2017
21 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 158 přírůstků je 4.07, s minimálním skóre 3.60 a maximálním skóre 4.40.