Detaily genové banky

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Obstbau Versuchsstation Müncheberg
Umístění
Zeměpisná šířka
52,515648
Zeměpisná délka
14,112969
Nejvíce zastoupené názvy plodin
kulturapfel
101
Kulturbirne
80
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus ×domestica
Pyrus communis
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 181 přírůstků je 4.01, s minimálním skóre 3.30 a maximálním skóre 4.35.