Detaily genové banky

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural. Centro de Investigaciónes Agrarias de Mabegondo
Kód ústavu
ESP119
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
43,15
Zeměpisná délka
-8,16
Nejvíce zastoupené názvy plodin
Dactilo
578
Manzano
394
maiz
370
Peral
241
Ballico
121
Ostatní
326
Neurčeno
58
Nejvíce zastoupený Rod
Dactylis
Malus
Zea
Lolium
Pyrus
Ostatní
175
Nejvíce zastoupené Druhy
Dactylis glomerata
Malus domestica
Zea mays
Pyrus communis
Lolium perenne
Ostatní
299
Poslední aktualizace datové průvodky
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,088 přírůstků je 6.88, s minimálním skóre 4.35 a maximálním skóre 8.70.