Detaily genové banky

Unité de Recherche Pluridisciplinaire Prairies et Plantes Fourragères, Plant Biology and Breeding, INRA Lusignan
Umístění
Zeměpisná šířka
46,26
Zeměpisná délka
0,08
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
Neurčeno
460
Nejvíce zastoupené názvy plodin
ryegrass
196
orchard grass
175
tall fescue
128
red fescue
75
fescue
69
Ostatní
88
Nejvíce zastoupený Rod
Festuca
Lolium
Dactylis
Medicago
Trifolium
Ostatní
7
Nejvíce zastoupené Druhy
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca rubra
Festuca nigrescens
Ostatní
96
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 731 přírůstků je 7.67, s minimálním skóre 3.85 a maximálním skóre 8.35.