Detaily genové banky

Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes, Plant Biology and Breeding, INRA Avignon
Kód ústavu
FRA011
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
43.56
Zeměpisná délka
4.48
Nejvíce zastoupené plodiny
lettuce
eggplant
Neurčeno
547
Nejvíce zastoupené názvy plodin
lettuce
284
melon
200
apricot
156
eggplant
80
pepper
80
Ostatní
111
Nejvíce zastoupený Rod
Lactuca
Cucumis
Prunus
Solanum
Capsicum
Nejvíce zastoupené Druhy
Lactuca sativa
Cucumis melo
Prunus armeniaca
Solanum melongena
Capsicum annuum
Ostatní
100
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
1 December 2018
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 911 přírůstků je 4.90, s minimálním skóre 3.00 a maximálním skóre 7.20.