Detaily genové banky

Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes, Plant Biology and Breeding, INRA Avignon
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
43,56
Zeměpisná délka
4,48
Nejvíce zastoupené plodiny
lettuce
eggplant
Neurčeno
433
Nejvíce zastoupené názvy plodin
lettuce
284
apricot
156
melon
102
eggplant
80
pepper
80
Ostatní
111
Nejvíce zastoupený Rod
Lactuca
Prunus
Solanum
Cucumis
Capsicum
Nejvíce zastoupené Druhy
Lactuca sativa
Prunus armeniaca
Cucumis melo
Solanum melongena
Capsicum annuum
Ostatní
100
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
11 únor 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 813 přírůstků je 4.82, s minimálním skóre 3.00 a maximálním skóre 7.20.