Detaily genové banky

National Fruit Collections, University of Reading
Umístění
Zeměpisná šířka
51,2
Zeměpisná délka
0,52
Nejvíce zastoupené názvy plodin
culinary/dessert apple
2 039
culinary/dessert pear
514
plum
325
sweet cherry
268
gooseberry
160
Ostatní
671
Neurčeno
4
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Prunus
Pyrus
Ribes
Corylus
Ostatní
65
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Prunus avium
Ribes uva-crispa
Ostatní
570
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 3,981 přírůstků je 3.20, s minimálním skóre 2.20 a maximálním skóre 3.30.