Detaily genové banky

National Fruit Collections, University of Reading
Umístění
Zeměpisná šířka
51,2
Zeměpisná délka
0,52
Nejvíce zastoupené názvy plodin
culinary
2 565
plum
325
sweet cherry
268
gooseberry
160
ornamental
124
Ostatní
535
Neurčeno
4
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Prunus
Pyrus
Ribes
Corylus
Ostatní
65
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Prunus avium
Ribes uva-crispa
Ostatní
570
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 3,981 přírůstků je 3.23, s minimálním skóre 2.70 a maximálním skóre 3.30.