Detaily genové banky

Nottingham Arabidopsis Stock Centre
Kód ústavu
Typ
Non-Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
52,97
Zeměpisná délka
-1,16
Nejvíce zastoupené názvy plodin
thale cress
684 193
rape
50
field penny
20
Neurčeno
232
Nejvíce zastoupený Rod
Arabidopsis
Brassica
Noccaea
Thlaspi
Crucihimalaya
Ostatní
3
Nejvíce zastoupené Druhy
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis sp.
Brassica napus
Noccaea caerulescens
Thlaspi arvense
Ostatní
23
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 684,495 přírůstků je 6.55, s minimálním skóre 3.05 a maximálním skóre 8.20.