Detaily genové banky

Nottingham Arabidopsis Stock Centre
Kód ústavu
Typ
Non-Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
52,97
Zeměpisná délka
-1,16
Nejvíce zastoupené názvy plodin
thale cress
684 193
rape
50
field penny-cress
20
Neurčeno
232
Nejvíce zastoupený Rod
Arabidopsis
Brassica
Noccaea
Thlaspi
Crucihimalaya
Ostatní
3
Nejvíce zastoupené Druhy
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis sp.
Brassica napus
Noccaea caerulescens
Thlaspi arvense
Ostatní
23
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 684,495 přírůstků je 6.55, s minimálním skóre 3.05 a maximálním skóre 8.20.