Detaily genové banky

Institute of Pomology
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
45,8428
Zeměpisná délka
15,9923
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
118
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple
89
pear
53
european plum
16
hazelnut
9
mirabelle plum
8
Ostatní
32
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Pyrus
Prunus
Corylus
Juglans
Ostatní
7
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus domestica
Corylus sp.
Prunus avium
Ostatní
20
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 207 přírůstků je 6.48, s minimálním skóre 4.35 a maximálním skóre 8.30.