Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura Agrumicoltura - Sede di Roma
Umístění
Zeměpisná šířka
41,75
Zeměpisná délka
12,25
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
3 855
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple
1 098
pear
770
peach
585
sweet cherry
566
apricot
288
Ostatní
1 649
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Malus
Pyrus
Juglans
Actinidia
Ostatní
322
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Prunus persica
Pyrus communis
Prunus avium
Prunus armeniaca
Ostatní
1 310
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 4,956 přírůstků je 6.32, s minimálním skóre 2.60 a maximálním skóre 9.10.