Detaily genové banky

Botanical Garden, Vilnius University
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
54,41
Zeměpisná délka
25,14
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
Neurčeno
187
Nejvíce zastoupené názvy plodin
barley
42
iris
38
Chinese peony
25
Gladiolus
25
common barley
20
Ostatní
99
Nejvíce zastoupený Rod
Hordeum
Iris
Gladiolus
Paeonia
Primula
Ostatní
81
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Iris sp.
Paeonia lactiflora
Gladiolus X hybridus
Primula sp.
Ostatní
94
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 249 přírůstků je 6.50, s minimálním skóre 3.05 a maximálním skóre 8.40.