Detaily genové banky

Laboratory of Gene pool, Breeding and Genetics of Fruit Trees
Kód ústavu
MDA005
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46.9513
Zeměpisná délka
28.83355
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
381
Nejvíce zastoupené názvy plodin
pear
17
anderson 28
1
apple
1
barlett
1
cherry
1
Ostatní
22
Neurčeno
339
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Vitis
Malus
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Malus pumila
Prunus domestica
Prunus armeniaca
Pyrus communis
Ostatní
14
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 382 přírůstků je 5.62, s minimálním skóre 4.40 a maximálním skóre 7.05.