Detaily genové banky

Laboratory of Gene pool, Breeding and Genetics of Fruit Trees
Umístění
Zeměpisná šířka
46,9513
Zeměpisná délka
28,83355
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
159
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple
104
plum
71
apricot
50
common pear
20
cherry
14
Ostatní
4
Nejvíce zastoupený Rod
Prunus
Malus
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus pumila
Prunus domestica
Prunus armeniaca
Pyrus communis
Prunus avium
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
11 únor 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 263 přírůstků je 6.22, s minimálním skóre 4.95 a maximálním skóre 6.85.