Detaily genové banky

Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences
Kód ústavu
POL001
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
52.105739
Zeměpisná délka
21.099155
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
343
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple
481
cereal rye
1
horsebean
1
Neurčeno
341
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Rosa
Secale
Vicia
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Rosa sp.
Secale cereale
Vicia faba
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
24 February 2019
22 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 824 přírůstků je 5.43, s minimálním skóre 2.30 a maximálním skóre 8.70.