Detaily genové banky

Plant Breeding Station
Kód ústavu
POL047
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
52.04902
Zeměpisná délka
20.785448
Nejvíce zastoupené plodiny
potato
Neurčeno
72
Nejvíce zastoupené názvy plodin
potato
372
Neurčeno
72
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Nejvíce zastoupené Druhy
Solanum tuberosum
Solanum kurtzianum
Solanum michoacanum
Solanum phureja
Solanum ruiz-ceballosii
Ostatní
31
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
8 September 2019
26 September 2017
22 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 444 přírůstků je 6.99, s minimálním skóre 3.75 a maximálním skóre 7.50.