Detaily genové banky

Ivano-Frankivs'k Institute of Agroindustrial Production
Kód ústavu
UKR013
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48,4
Zeměpisná délka
24,4
Nejvíce zastoupené názvy plodin
rape
670
cole seed
49
brown mustard
43
camelina
43
mustard
17
Ostatní
13
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Camelina
Sinapis
Raphanus
Eruca
Nejvíce zastoupené Druhy
Brassica napus
Camelina sativa
Brassica rapa
Brassica juncea
Brassica nigra
Ostatní
41
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 835 přírůstků je 6.15, s minimálním skóre 3.75 a maximálním skóre 8.00.