Detaily genové banky

Institute of Sugarbeet
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
50,2
Zeměpisná délka
30,3
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
Neurčeno
318
Nejvíce zastoupené názvy plodin
fodder beet
295
willow
13
chicory
12
miscanthus
10
Nejvíce zastoupený Rod
Beta
Salics
Cichorium
Miscanthus
Nejvíce zastoupené Druhy
Beta vulgaris
Cichorium inthybus
Beta cicla
Miscanthus sinensis
Beta trigyna
Ostatní
39
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 330 přírůstků je 5.35, s minimálním skóre 3.75 a maximálním skóre 7.95.