Detaily genové banky

Zakarpats'kyi Institute of Agroindustrial Production
Kód ústavu
UKR027
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48.11
Zeměpisná délka
25.18
Nejvíce zastoupené názvy plodin
tobacco
305
apple (tree)
14
vine
14
strawberry
4
currant
3
Ostatní
13
Nejvíce zastoupený Rod
Nicotiana
Malus
Vitis
Cerasus
Fragaria
Ostatní
12
Nejvíce zastoupené Druhy
Nicotiana tabacum
Malus domestica
Vitis vinifera
Cerasus avium
Fragaria sp.
Ostatní
21
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 353 přírůstků je 5.02, s minimálním skóre 2.65 a maximálním skóre 8.00.