Detaily genové banky

Kyiv Experimental Station
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
50,73
Zeměpisná délka
30,24
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
Neurčeno
6
Nejvíce zastoupené názvy plodin
fescue (grass)
2
timothy
2
awnless brome grass
1
cocksfoot
1
medic(k)
1
Nejvíce zastoupený Rod
Festuca
Phleum
Bromopsis
Dactylis
Medicago
Nejvíce zastoupené Druhy
Festuca pratensis
Phleum pratense
Bromopsis inermis
Dactylis glomerata
Medicago sativa
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 7 přírůstků je 6.70, s minimálním skóre 5.35 a maximálním skóre 7.50.