Detaily genové banky

Branch of the Institute of Sugarbeet
Kód ústavu
UKR063
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
48.44
Zeměpisná délka
30.12
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
carrot
Neurčeno
259
Nejvíce zastoupené názvy plodin
fodder beet
242
chicory
17
red beet
17
carrot
1
Nejvíce zastoupený Rod
Beta
Cichorium
Daucus
Nejvíce zastoupené Druhy
Beta vulgaris
Cichorium inthybus
Daucus carota
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 277 přírůstků je 5.93, s minimálním skóre 3.85 a maximálním skóre 8.45.