Detaily genové banky

Northeast Regional Plant Introduction Station, Plant Genetic Resources Unit, USDA-ARS, New York State Agricultural Experiment Station, Cornell University
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
42,58
Zeměpisná délka
-76,58
Nejvíce zastoupené plodiny
tomato
Neurčeno
7 191
Nejvíce zastoupené názvy plodin
tomato
6 411
Neurčeno
7 191
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Brassica
Allium
Cucurbita
Raphanus
Ostatní
1 378
Nejvíce zastoupené Druhy
Solanum lycopersicum
Brassica oleracea
Allium cepa
Cucurbita maxima
Raphanus sativus
Ostatní
2 916
Poslední aktualizace datové průvodky
23 July 2014
6 May 2014
5 May 2014
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 13,602 přírůstků je 5.21, s minimálním skóre 2.65 a maximálním skóre 8.25.