جزییات افزونه

24AV
شماره افزونه
24AV
کد موسسه
FRA065
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی/وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Arabidopsis
نام علمی
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
نام محصول ارائه شده
mouse
نامهای افزونه
نام افزونه
Wha2
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Menai Bridge (53.23/-4.18)
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۳٫۲۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴٫۱۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۷۳٫۱۴٫۶۷٫۴۱۰٫۳۱۲٫۱۱۲۱۰٫۲۷٫۸۴٫۵۳
میانگین دما [°C]۴٫۳۴٫۳۵٫۹۸۱۱۱۳٫۸۱۵٫۳۱۵٫۲۱۳٫۲۱۰٫۷۷۵٫۳
بیشینه دما [°C]۶٫۷۶٫۹۸٫۸۱۱٫۴۱۴٫۶۱۷٫۳۱۸٫۶۱۸٫۵۱۶٫۳۱۳٫۶۹٫۶۷٫۷
بارش ماهانه [mm]۹۶۶۶۷۶۶۱۵۸۶۳۶۳۸۳۹۰۱۰۵۱۱۴۱۱۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۵٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۰٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۸٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۶٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۷٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۴٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۴٫۶
بارش سالانه [mm]
۹۸۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۱۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۳۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۸۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۰۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۷۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f973375b-5f47-4a61-8044-851afa58ccf2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱ دسامبر ۲۰۱۸