جزییات افزونه

IRGC 10
شماره افزونه
IRGC 10
کد موسسه
PHL001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
27 March 1961
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Ancestral information (pedigree)
RADIN CHINA 4
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, STATES OF MALAYA, KUALA LUMPUR
شماره افزونه اهداکننده
FAO GS 155
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa Linnaeus
Crop
Rice
محصول
rice
نامهای افزونه
نام افزونه
RADIN CHINA 4
شماره افزونه اهداکننده
FAO GS 155
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲٫۰۳۰۲۷۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰۹٫۶۴۲۵
روش مختصات زمینی
GPG2-Country
مختصات مبهم
1213811
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۵۲۱٫۶۲۱٫۶۲۱٫۸۲۲۲۱٫۸۲۱٫۵۲۱٫۶۲۱٫۶۲۱٫۷۲۱٫۶۲۱٫۶
میانگین دما [°C]۲۴٫۸۲۵۲۵٫۵۲۶۲۶٫۳۲۶٫۱۲۵٫۹۲۵٫۸۲۵٫۸۲۵٫۸۲۵٫۶۲۵٫۳
بیشینه دما [°C]۲۸٫۳۲۸٫۵۲۹٫۵۳۰٫۳۳۰٫۷۳۰٫۴۳۰٫۳۳۰٫۲۳۰۳۰۲۹٫۷۲۹٫۱
بارش ماهانه [mm]۶۴۴۵۳۰۳۵۱۱۹۱۱۴۴۱۲۷۱۴۱۱۵۰۱۶۲۲۴۱۲۸۸۴۸۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۹٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵
بارش سالانه [mm]
۳٬۴۵۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۴۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۲۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۶۶۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۱۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۶۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۱٬۶۶۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:dfa157dc-195f-472f-9fc3-1db1a3ebe999
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد