جزییات افزونه

IRGC 42
شماره افزونه
IRGC 42
کد موسسه
PHL001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 January 1961
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
SIAM 29
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES AT LOS BAÑOS (UPLB) - COLLEGE OF AGRICULTURE
شماره افزونه اهداکننده
FAO GS 164
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa Linnaeus
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
rice
نامهای افزونه
نام افزونه
SIAM 29
شماره افزونه اهداکننده
FAO GS 164
مجموعه داده‌های مرتبط
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:385f6c70-cf36-4847-a1c4-940d722c463e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد