جزییات افزونه

IRGC 163
شماره افزونه
IRGC 163
کد موسسه
PHL001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
24 May 1961
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
B 11/MAS
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DIVISION OF BOTANY, DEPARTMENT OF AGRICULTURE, PERADENIYA
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa Linnaeus
Crop
Rice
محصول
rice
نامهای افزونه
نام افزونه
59-439
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷٫۸۷۶۹۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۸۰٫۷
روش مختصات زمینی
GPG2-Country
مختصات مبهم
227949
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۶۲۰٫۷۲۱٫۹۲۳٫۲۲۴٫۱۲۳٫۹۲۳٫۷۲۳٫۶۲۳٫۲۲۲٫۷۲۱٫۸۲۱٫۳
میانگین دما [°C]۲۴٫۶۲۵٫۶۲۷٫۱۲۷٫۹۲۸٫۱۲۷٫۶۲۷٫۵۲۷٫۶۲۷٫۴۲۶٫۷۲۵٫۷۲۴٫۸
بیشینه دما [°C]۲۸٫۷۳۰٫۵۳۲٫۴۳۲٫۶۳۲٫۱۳۱٫۴۳۱٫۴۳۱٫۶۳۱٫۷۳۰٫۷۲۹٫۶۲۸٫۴
بارش ماهانه [mm]۱۴۰۸۰۹۵۱۶۷۸۷۱۳۴۲۳۶۸۸۲۶۰۲۶۴۲۹۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۱٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۵۶۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۹۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۸۱۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۶۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۱۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e4a4a17b-f9ce-4eab-b32b-58eb4df99271
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد