جزییات افزونه

IRGC 356
شماره افزونه
IRGC 356
کد موسسه
PHL001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
0000
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
USA995
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa Linnaeus
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
rice
نامهای افزونه
نام افزونه
TEXAS 317
مجموعه داده‌های مرتبط
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cc7d1ad7-f14c-4c1c-98bb-874a004da2da
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
13 August 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد