جزییات افزونه

IRGC 640
شماره افزونه
IRGC 640
کد موسسه
PHL001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 January 1962
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
HR 103
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES AT LOS BAÑOS (UPLB) - COLLEGE OF AGRICULTURE
موسسه تکثیر ایمن
IRGC 640 Seed Photo
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa Linnaeus
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
rice
نامهای افزونه
نام افزونه
HR103
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۱٫۱۲۷۷۷۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۸۲٫۸۰۰۵۵۶
روش مختصات زمینی
GPG2-Country
مختصات مبهم
1961133
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۳٫۴۱۶٫۲۲۰٫۱۲۵٫۱۲۸٫۶۲۷٫۱۲۴٫۵۲۴٫۴۲۴٫۲۲۱٫۸۱۵٫۹۱۳٫۲
میانگین دما [°C]۲۰٫۷۲۳٫۷۲۷٫۷۳۲٫۳۳۵٫۳۳۲٫۲۲۷٫۵۲۷٫۳۲۷٫۶۲۶٫۵۲۲٫۴۲۰٫۵
بیشینه دما [°C]۲۸٫۱۳۱٫۳۳۵٫۳۳۹٫۵۴۲۳۷٫۴۳۰٫۵۳۰٫۲۳۱۳۱٫۲۲۹۲۷٫۸
بارش ماهانه [mm]۹۱۵۲۷۱۶۱۹۱۹۹۴۴۱۳۷۹۲۴۸۵۸۵۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۴٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۴۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۳٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۸٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۳٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۱٫۲
بارش سالانه [mm]
۱٬۴۲۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۴۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۲۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۰۶۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a36b17ed-74ad-4a42-9cc5-9c695db1be90
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد