جزییات افزونه

IRGC 59101
شماره افزونه
IRGC 59101
کد موسسه
PHL001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
31 August 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Ancestral information (pedigree)
LAILA MAJNU
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
INTERNATIONAL AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICE
شماره افزونه اهداکننده
SR# 204
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa Linnaeus
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
rice
نامهای افزونه
نام افزونه
LAILA MAJNU
شماره افزونه اهداکننده
SR# 204
شماره جمع‌آوری
09-27
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1981
شماره جمع‌آوری
09-27
موقعیت محل جمع‌آوری
Province No. 1 Sunsari
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۶٫۶۳۲۷۷۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۸۷٫۱۵۰۵۵۶
روش مختصات زمینی
GPG2-SN2-uy
مختصات مبهم
30746
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۹٫۷۱۱٫۱۱۵٫۵۲۰٫۹۲۳٫۴۲۴٫۹۲۵٫۳۲۵٫۲۲۴٫۲۲۱٫۵۱۵۱۰٫۲
میانگین دما [°C]۱۶٫۵۱۸٫۴۲۳٫۴۲۷٫۴۲۸٫۵۲۸٫۷۲۸٫۶۲۸٫۶۲۷٫۸۲۶٫۲۲۱٫۸۱۷٫۵
بیشینه دما [°C]۲۳٫۳۲۵٫۷۳۱٫۳۳۴۳۳٫۷۳۲٫۶۳۱٫۹۳۲٫۱۳۱٫۵۳۱۲۸٫۷۲۴٫۸
بارش ماهانه [mm]۱۰۷۱۶۴۶۱۲۵۳۳۴۵۴۵۴۴۶۳۳۷۹۶۷۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۴٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۵٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۹٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۴٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۸٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۷٫۴
بارش سالانه [mm]
۱٬۹۷۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۵۴۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۳۲۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱٬۳۲۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:07d72b4f-508a-4b49-bf31-cc9ce400bd05
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد