جزییات افزونه

IRGC 84391
شماره افزونه
IRGC 84391
کد موسسه
PHL001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
22 January 1996
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Ancestral information (pedigree)
DAMNOEUB KRACHORK SES
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CAMBODIA-IRRI-AUSTRALIA PROJECT (CIAP), PHNOM PENH
شماره افزونه اهداکننده
CARDI 2191
موسسه تکثیر ایمن
IRGC 84391 Seed Photo
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa Linnaeus
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
rice
نامهای افزونه
نام افزونه
DAMNOEUB KRACHORK SES
شماره افزونه اهداکننده
CARDI 2191
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1993
شناسه ماموریت جمع‌آوری
288
موقعیت محل جمع‌آوری
Preah Sihanouk Prey Nob Cheung Koar
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰٫۸۲۸۸۸۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰۳٫۷۸۳۰۵۶
روش مختصات زمینی
GPG2-PP-yp
مختصات مبهم
16919
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۹۲۲٫۷۲۳٫۸۲۴٫۸۲۴٫۸۲۴٫۳۲۳٫۸۲۴۲۳٫۷۲۳٫۶۲۳٫۲۲۲٫۵
میانگین دما [°C]۲۶٫۳۲۷۲۷٫۹۲۸٫۶۲۸٫۴۲۷٫۶۲۷۲۷۲۶٫۸۲۷۲۶٫۸۲۶٫۵
بیشینه دما [°C]۳۰٫۸۳۱٫۳۳۲۳۲٫۵۳۲۳۱۳۰٫۳۳۰۳۰۳۰٫۴۳۰٫۵۳۰٫۶
بارش ماهانه [mm]۱۴۲۸۱۰۰۱۲۹۲۹۱۴۳۹۵۵۹۵۰۵۴۷۷۲۹۰۱۰۲۲۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۵
بارش سالانه [mm]
۲٬۹۵۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۵۵۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۵۴۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۲۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۳۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6237069d-f051-4ad7-b935-0971d101f3d8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد