جزییات افزونه

IRGC 105438
شماره افزونه
IRGC 105438
کد موسسه
PHL001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
February 14, 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
USA995
آرایه‌بندی
جنس
Hygroryza
نام علمی
Hygroryza aristata (Retz.) Neex ex Wight & Arn.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
017/88/37
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
February 8, 1988
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شناسه ماموریت جمع‌آوری
214
شماره جمع‌آوری
017/88/37
نام موسسه جمع‌آوری کننده
CENTRAL AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE, PERADENIYA
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
6.16666666666667
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
81.5
روش مختصات زمینی
IRGCIS
ارتفاع محل جمع‌آوری
80
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:14ae547f-6daf-44e7-94f8-6707acf6448b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد