جزییات افزونه

CIP 700234
شماره افزونه
CIP 700234
موسسه دارنده
کد موسسه
PER001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1970
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Prog.Nac.Papa - PER
موسسه تکثیر ایمن
CIP 700234
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes
Crop
Potato
محصول
Potato
نامهای افزونه
نام افزونه
SA-2563
شماره جمع‌آوری
PPP SA-2563
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
PPP SA-2563
موقعیت محل جمع‌آوری
Est. Exp. El Mantaro
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۲٫۱۳۸۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۵٫۲۵۶۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳٬۲۱۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۷۷۶٫۴۵٫۳۳٫۶۱٫۱۱٫۱۲٫۶۴٫۷۶۶۶٫۲
میانگین دما [°C]۱۲٫۸۱۲٫۷۱۲٫۴۱۲٫۳۱۱٫۵۱۰٫۳۱۰٫۳۱۱٫۴۱۲٫۴۱۳٫۱۱۳٫۲۱۲٫۹
بیشینه دما [°C]۱۸٫۶۱۸٫۴۱۸٫۵۱۹٫۳۱۹٫۵۱۹٫۶۱۹٫۶۲۰٫۲۲۰٫۲۲۰٫۳۲۰٫۴۱۹٫۶
بارش ماهانه [mm]۷۰۸۶۷۳۲۸۸۳۲۵۱۹۳۱۳۶۴۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۲٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۴٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۰٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۹٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۲٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۰٫۶
بارش سالانه [mm]
۴۰۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۲۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۰۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a4d737a0-77a1-499f-8e17-9669bcf4bcd1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
3 октября 2020
ایجاد شد
10 февраля 2017