جزییات افزونه

IG 126342
شماره افزونه
IG 126342
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
September 1999
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ICARDA collector(s)
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops cylindrica HOST
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شماره جمع‌آوری
97
شناسه دیگر
ICAG 403310 SYR002
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 July 1999
منبع جمع‌آوری
علفزار
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ARM99
شماره جمع‌آوری
97
موقعیت محل جمع‌آوری
2 km from university Gladzor for Malishika
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۹٫۷۷۱۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۵٫۴۱۹۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۵۴۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۸٫۱‎−۶٫۸‎−۲٫۵۲٫۷۶٫۹۱۰٫۵۱۴٫۲۱۳٫۷۹٫۷۴٫۶‎−۰٫۲‎−۴٫۸
میانگین دما [°C]‎−۴‎−۲٫۵۲٫۵۸٫۵۱۲٫۹۱۷٫۲۲۱٫۱۲۰٫۶۱۶٫۹۱۰٫۹۴٫۷‎−۰٫۸
بیشینه دما [°C]۰٫۲۱٫۸۷٫۶۱۴٫۳۱۹۲۳٫۹۲۸٫۱۲۷٫۵۲۴٫۱۱۷٫۲۹٫۶۳٫۲
بارش ماهانه [mm]۱۸۲۲۳۸۴۹۶۹۵۴۲۶۲۳۲۱۳۴۲۸۲۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۸٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۶٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۲٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۲٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۲٫۵
بارش سالانه [mm]
۴۰۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۷۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۰۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:908cfc21-b7fa-444c-a5db-ba6201a6085b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد