جزییات افزونه

IG 135369
شماره افزونه
IG 135369
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
June 2002
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ICARDA collector(s)
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops biuncialis Vis.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شماره جمع‌آوری
35
شناسه دیگر
ICAG 0 SYR002
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
12 June 2002
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شناسه ماموریت جمع‌آوری
SYR02-1
شماره جمع‌آوری
35
موقعیت محل جمع‌آوری
SW of Maluja Jabal Abdul Aziz
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۶٫۴۴۳۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۰٫۴۳۰۴
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۹۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۰٫۳۱٫۳۴٫۱۸٫۶۱۳٫۶۱۸٫۵۲۱٫۷۲۱٫۱۱۶٫۳۱۰٫۹۵٫۵۱٫۷
میانگین دما [°C]۵٫۱۶٫۸۱۰٫۳۱۵٫۴۲۱٫۳۲۶٫۹۳۰٫۴۲۹٫۹۲۵٫۲۱۹۱۲٫۳۶٫۹
بیشینه دما [°C]۱۰۱۲٫۳۱۶٫۵۲۲٫۲۲۹٫۱۳۵٫۳۳۹٫۱۳۸٫۸۳۴٫۲۲۷٫۲۱۹٫۱۱۲٫۱
بارش ماهانه [mm]۷۵۵۶۵۶۵۷۳۰۳۱۲۱۹۳۴۶۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۷٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۴٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۸٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۹٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۰٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۸٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۸٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۶٫۲
بارش سالانه [mm]
۳۹۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۷۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۹۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۹۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e56664b3-6be3-4bf6-87bb-c0141af671aa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد