جزییات افزونه

IG 137459
شماره افزونه
IG 137459
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
August 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ICARDA collector(s)
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops triuncialis L.
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شماره جمع‌آوری
181
شناسه دیگر
ICAG 0 SYR002
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
18 July 2003
منبع جمع‌آوری
کنار جاده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ARM03
شماره جمع‌آوری
181
موقعیت محل جمع‌آوری
Route H-40 from Areni to Amaghu
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۹٫۷۰۸۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۵٫۲۰۰۶
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۵۷۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۸٫۸‎−۷٫۵‎−۳٫۱۲٫۱۶٫۲۹٫۸۱۳٫۶۱۳٫۱۹۴‎−۰٫۷‎−۵٫۴
میانگین دما [°C]‎−۴٫۶‎−۳٫۱۱٫۹۷٫۹۱۲٫۴۱۶٫۶۲۰٫۷۲۰٫۲۱۶٫۵۱۰٫۴۴٫۲‎−۱٫۴
بیشینه دما [°C]‎−۰٫۳۱٫۳۷۱۳٫۷۱۸٫۶۲۳٫۵۲۷٫۸۲۷٫۳۲۳٫۹۱۶٫۹۹٫۳۲٫۷
بارش ماهانه [mm]۱۸۲۱۳۵۴۷۶۶۴۸۲۳۲۱۱۸۳۳۲۷۲۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۶٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۷٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۸٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۶٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۲٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۳٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۳٫۱
بارش سالانه [mm]
۳۷۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۶۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ab57857e-ac99-43ae-97c3-bf8e0dfcd8e1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد