جزییات افزونه

IG 137660
شماره افزونه
IG 137660
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
October 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ICARDA collector(s)
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops cylindrica HOST
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شماره جمع‌آوری
43
شناسه دیگر
ICAG 0 SYR002
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
13 August 2003
منبع جمع‌آوری
حاشیه مزرعه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
TJK03
شماره جمع‌آوری
43
موقعیت محل جمع‌آوری
Close to Yosgarn Village 10 km from site 4 heading towards Childara.
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۸٫۷۴۰۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۰٫۳۴۸۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۴۲۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۹٫۲‎−۷٫۲‎−۱٫۲۴٫۶۷٫۹۱۱٫۴۱۳٫۹۱۲٫۸۷٫۷۳٫۱‎−۱٫۶‎−۵٫۷
میانگین دما [°C]‎−۴٫۶‎−۲٫۷۳٫۲۱۰۱۴٫۲۱۹۲۱٫۸۲۱٫۱۱۶٫۱۱۰۳٫۶‎−۱٫۵
بیشینه دما [°C]۰٫۱۱٫۸۷٫۷۱۵٫۴۲۰٫۵۲۶٫۵۲۹٫۸۲۹٫۴۲۴٫۵۱۶٫۹۸٫۸۲٫۶
بارش ماهانه [mm]۸۶۹۱۱۴۳۱۲۴۱۳۲۳۲۱۳۵۶۵۱۵۵۷۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹۰٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۹٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۹٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۹٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۳
بارش سالانه [mm]
۸۱۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۹۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۵۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bf9d23b9-4a16-455b-b204-056d2fe87802
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد