جزییات افزونه

ITC0069
شماره افزونه
ITC0069
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
10 June 1985
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.012.011
موسسه تکثیر ایمن
Main photo
6.2.1 - Pseudostem height [m]
6.2.5 - Main underlying colour of the pseudostem (2018)
6.3.1 - Blotches at the petiole base
6.3.3 - Petiole canal leaf III
6.3.12 - Colour of leaf upper surface
6.4.4 - Peduncle colour
6.4.6 - Bunch position
6.4.7 - Bunch shape
6.4.15 - Male bud shape
6.5.2 - Bract apex shape
6.5.5 - Colour of the bract internal face
6.6.2 - Compound tepal basic colour
6.7.4 - Fruit shape
6.7.6 - Fruit apex
6.0.1 - Field Label
6.7.11 - Fusion of pedicels
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata Colla
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.012.011 CIV013
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.012.011 CIV013
نام افزونه
Type 2
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:145fc25c-c54f-4ebe-a695-0b94c3660134
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد