جزییات افزونه

ITC0266
شماره افزونه
ITC0266
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
11 September 1987
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.013; (LCIV SF207; 10.13)
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.013; (LCIV SF207; 10.13) FRA014
نام افزونه
Sowmuk
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.013; (LCIV SF207; 10.13) FRA014
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c867635f-4c54-4a37-bfd1-dce048854eaa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد