جزییات افزونه

ITC0267
شماره افزونه
ITC0267
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
11 September 1987
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.015; (LCIV SF215; 10.15)
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.015; (LCIV SF215; 10.15) FRA014
نام افزونه
NBA 14
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.015; (LCIV SF215; 10.15) FRA014
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7f4df62a-89ee-450b-9fde-06420e46c038
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد