جزییات افزونه

ITC0294
شماره افزونه
ITC0294
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 November 1987
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-206, 5
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-206, 5 HND004
نام افزونه
Pitu
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-206, 5 HND004
شناسه دیگر
III-206 HND004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:da5a8472-62e8-4ef5-ae70-92ffdfe40ee4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد